Nizami rayonu, Bakı

Heydər Əliyev prosoekti 117(Sport plaza 9-cu mərtəbə)

Menu

Peşəkar Mühasib Hazırlama

>
Peşəkar Mühasib Hazırlama

Müəssisə və təşkilatlar üçün təlimlər :

Mühasibatlıq
Mühasibatlıq üzrə təlim proqramı: 40 saat
 • Müəssisələr və müəssisələrdə mühasibat uçotunun əsasları
 • Maliyyə bərabərliyinin mahiyyəti və əməliyyatların maliyyə bərabərliyində qeydiyyatı
 • Hesablar planı və maliyyət hesabatları formaları ilə tanışlıq
 • Debet ve kredit anlayışı, əməliyyatların T-hesablarda əks olunması, İkili yazılış texnikası
 • İlkin sınaq balansının hazırlanması, düzəliş qeydlərinin aparılması və müvəqqəti hesabların bağlanması
 • Son sınaq balansının tərtibi və maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 • Ticarət əməliyyatları və malların uçotu
 • Ehtiyatların (malların) maya dəyərinin hesablanması metodları
 • Debitor, şübhəli və ümidsiz borcların mahiyyəti və uçotu
 • Kreditor borclar, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlərin mahiyyəti
 • Torpaq, tikili və avadanlıqların (TTA-nın) uçotunun aparılması
 • Qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin uçotu
 • Valyuta məzənnəsinin mahiyyəti və uçotu
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın (PVHHH) hazırlanması məqsədləri
 • Bank və kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi
 • Əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi