Nizami rayonu, Bakı

Heydər Əliyev prosoekti 117(Sport plaza 9-cu mərtəbə)

Menu

1C Mühasibatlıq

>
1C Mühasibatlıq

1C Mühasibatlıq

Dərs № Proqram bəndi Məqsəd  Metodologiya  
Dərs 1 Açılış
 • Proqramın izahı və hədəfləri
 • Tanışlıq
 • 1C proqramının platforması, bazaları və versiyaları ilə tanışlıq
 • Bazalar arasında fərqlər və 1C nin rejimləri
 •  1C proqramında uçotun növləri(operativ uçot, vergi uçotu və mühasibat uçotu)
Proqramın digər uçot proqramlarından fərqini başa salmaq Tanışlıq İnteraktiv təqdimat
Dərs 2 1C –də baza və əməliyyatlar menyusu
 • Bazanın platformaya əlavə olunması
 • İnterfeys rejimlərin dəyişməsi
 • Əmaliyyatlar menyusu haqqında məlumat
 
Baza və platformanın komptürə əlavə olunması İnteraktiv təqdimat
Dərs 3 Soraqçalar
 • Soraqçaların  izahı və əlavə olunması
Soraqçaların əlavə olunması və faydaları haqqında məlumat İnteraktiv təqdimat  
Dərs 4 Başlanğıc qalığın daxil edilməsi
 • Kassa,bank qalığının daxil edilməsi
 • Debitor və kreditor borcların daxil edilməsi
 • Əsas vəsait qeyri maddi aktiv və s. Başlanğıc qalıqlarının daxil edilməsi
Bütün müəssissələr işə başlayanda müəyyən bir vəsaitlə başlıyır
Bu vəsaitlərin proqrama mədaxili
İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 5 Əl ilə daxil edilmiş əməliyyatlar
 • Əməliyyatların ikili yazılışı
 • Borc götürmə əməliyyatları
Müxabirləşmənin əl ilə verilməsi və avtomatik verilmədən fərqini aydınlaşdırmaq İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 6 Alış və satış əməliyyatları
 • Alış sənədlərinin işlənməsi
 • Satış sənədlərinin işlənməsi
 • Malların geri iadəsi
 • Malların tədarükçüyə geri qaytarılması
   
Bütün alış və satış əmliyyatlarını başa salmaq İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 7 Kassa və bank əməliyyatları
 • Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin işlənməsi
 • Ödəniş tapşırığı və ödəmə tələbi
 • Kassa və banka aid bütün hesabatlara baxış
   
Pul vəsaitlərinin hərəkəti və qalığını başa salmaq. İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 8 Anbar sənədləri
 • Malların inventarizasiyası
 • Malların silinməsi və əlavə olunması
 • Malların daxili yerdəyişməsi
 • Anbarla bağlı bütün hesabatlar
Anbar hesabatı, mal qalığının hesabatının izahı         İnteraktiv təqdimat Praktiki tapşırıq  
Dərs 9 Əsas vəsaitlər və Qeyri-maddi aktivlər,
 • Əsas vəsaitin tədarükçüdən alınması
 • Əsas vəsaitin uçota alınması
 • Əsas vəsaitin amortizasiyası
 • Əsas vəsaitin modernizasiyası
 • Əsas vəsaitin silinməsi
 • Qeyri maddi aktivlərlə bağli bütün sənədlər
   
Əsas vəsait nədir?
Əsas vəsaitin uçotunun izahı
İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 10 Əmək haqqı və kadrlar
 •  İşçilərin qəbulu və daxili yerdəyişməsi
 •  Əmək haqqının hesablanması
         
Əmək haqqı hesablama
Sosial sığorta fonduna ayırmalar  
Əmək haqqından vergi hesablanması
İnteraktiv təqdimat Praktiki tapşırıq  
Dərs11
Dərs 12 1c Mühasibat bazasının təkrarı Təkrar İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 13 Ticarətin idarə edilməsi bazası
 • Soraqçalar və ilkin qalıq
 • Alış və satış əmaliyyatları
Ticarətin idarə edilməsi bazasında
Operativ uçotu başa salmaq
İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 14 Ticarətin idarə edilməsi bazası
 • Anbar əməliyyatları
 • Anbar hesabatları
Ticarətin idarə edilməsi bazası
Operativ uçotda anbar əməliyyatları
İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ
Dərs 15 Ticarətin idarə edilməsi bazası
 • Kassa və bank əməliyyatları
 • Hesabat
Ticarətin idarə edilməsi bazası
Pul vəsaitlərinin hərəkətu və yekun hesabatı
İnteraktiv təqdimat   Praktiki məsələ
Dərs 16 Ümumi təkrar Təkrar etmək İnteraktiv təqdimat Praktiki məsələ